UU-vejleder

Realskolen har tilknyttet Annette Legarth Starklint som UU-vejleder. Annette er UU-vejleder derudover vejleder for Sejergaardsskolen og Tølløse Privatskole. Annette har selv en fortid som lærer på en privatskole og yderligere en særlig ekspertise indenfor vejledning af elever med specifikke vanskeligheder.
Annette er skolens, elevernes og forældrenes sparringspartner ved valget af ungdomsuddannelse efter 9. klasse. Annette starter hele vejledningsforløbet i 7. klasse, hvor eleverne påbegynder deres arbejde med en uddannelsesplan.

UU-vejleder
Annette Legarth Starklint
Tlf. 72363977
ansta@holb.dk