Selvevaluering

Realskolen er overgået fra tilsynsførende til selvevaluering.

Private skoler har fået mulihgheden for at overgår til selvevaluering. Tidligere havde vi tilnyttet en tilsynsførende... Du kan læse mere under nyheder...

Digital projektdidaktik

Realskolen er med forsknings- og skoleudviklingsprojektet "Inkluderende digital projektdidaktik i frie skoler". Du kan læse mere om dette spændende projekt under nyheder...

 

 

Værdierne gør forskellen...

Værdierne gør forskellen...

Undskyld. Men nu er der en del gange blevet sagt os og dem om folkeskolen og de frie grundskoler. Sådan opfatter vi det ikke. For vi er jo alle en del af den danske grundskole.

Læs mere

Se vores film om Realskolen

Om Realskolen

Realskolen er en privatskole fra 0.-10. kl. med 22 elever i hver klasse.

Realskolen er stærkt på vej mod web 2.0 i undervisningen ved hjælp af it og medier i alle fag og på alle klassetrin. Medarbejdere og elever har alle it-hjemmearbejdsplads.

Læs mere

Følg os på facebook