Talenterne springer frem...

Talenterne udfolder sig på Realskolen.

Realskolen samarbejder med Talentcamp.dk og Sciencetalenterne ved Mærsk McKinneys Sciencecenter i Sorø. Det kommer både vores elever og lærere til gode. Derudover er vi i fuld gang med at udvikle vores eget interne talentprogram i både de humanistiske og naturfaglige fag.

 

 

Nu er Realskolen gået i gang med at planlægge...

...næste skoleår. Det drejer sig om optagelse i henholdvis 0. og 10. klasse fra august 2015.

Vi har valgt allerede nu at påbegynde optagelsesproceduren på disse to klassetin, for at få mulighed for i løbet af dette forudgående år at gennemføre individuelle samtaler med forældre i 0. klasse og med elever i 10. klasse.

Læs mere

Værdierne gør forskellen...

Værdierne gør forskellen...

Undskyld. Men nu er der en del gange blevet sagt os og dem om folkeskolen og de frie grundskoler. Sådan opfatter vi det ikke. For vi er jo alle en del af den danske grundskole.

Læs mere

Se vores nye film om Realskolen

Om Realskolen

Realskolen er en privatskole fra 0.-10. kl. med 22 elever i hver klasse.

Realskolen er stærkt på vej mod web 2.0 i undervisningen ved hjælp af it og medier i alle fag og på alle klassetrin. Medarbejdere og elever har alle it-hjemmearbejdsplads.

Læs mere

Følg os på facebook