Undervisningsmiljø

Undervisningsmiljø og Trivsel på Realskolen

Undervisningsmiljø vurderes på tre områder: det fysiske, det psykiske og det æstetiske. Det fysiske undervisningsmiljø består i det sundheds- og sikkerhedsmæssige, fx stole, borde, toiletforhold, lys, lyd, luftkvalitet og legeplads. Det psykiske undervisningsmiljø består fx i trivsel, sprog, relationer til kammerater, lyst til at lære og relationer mellem elever og skolens voksne. Det æstetiske undervisningsmiljø kan beskrives ved at svare på spørgsmålet: ”Er miljøet rart at være i?” Man kan fx se på oprydning, udsmykning og stemning i lokaler.

Der gennemføres trivselsundersøgelser i hver enkelt klasse forud for skole/hjem-samtalerne - og klasseteamet tilrettelægger undersøgelsens spørgsmål, så de giver svar og uddybning af de problematikker, der er i lige netop den klasse det vedrører.

Derudover gennemføres der årligt en samlet trivselsundersøgelse for hele skolen på den årlige trivsels-temadag.

Se nedenstående link for at se resultatet af skolens seneste Undervisningsmiljøvurdering og trivselsundersøgelse - april 2022