Prøver

På Realskolen følger vi undervisningsministeriets fastsatte trin- og slutmål. Derfor ser vi det også som en naturlig evaluering af elevernes arbejde i grundskolen, at vi afslutter grundskoleforløbet med 9. klasses afgangsprøve. Det samme gør sig gældende for 10. klasse, hvor eleverne kan vælge mellem 10. klasses afgangsprøve, eller at forbedre deres tidligere resultat fra 9. klasses afgangsprøve. Derudover kan 10. klasses elever vælge at gå op i Realskolens interne prøve i science og projektfag.

Vi træner vores elever i prøveformen, og har således både mundtlige og skriftlige prøver fra 6. klasse, se nedenstående oversigt: 

Skriftlige prøver

Mundtlige prøver

6. klasse:

Dansk og matematik

6. klasse:

Ingen

7. klasse:

Dansk og matematik

7. klasse:

Dansk

8. klasse:

Dansk, engelsk, matematik, biologi og geografi

8. klasse:

Historie, samfundsfag, matematik, naturfag og engelsk/tysk