Om Skolen

Realskolen har eksisteret i Holbæk siden 4. november 1846 - læs mere om skolens historie i filen herunder.

Realskolen i Holbæk er en privatskole fra 0.-10. klasse med 22 elever i hver klasse samt 26 elever i 10., i alt 686 elever. Realskolen har 3 klasser på 0.-9. trin og 1 klasse på 10. trin. Realskolen tilstræber høj kvalitet i alle undervisnings- og fritidsmæssige aktiviteter.

Skolen følger Undervisningsministeriets fælles mål, med slutmål og delmål for alle fag, på nær Kristendom fra 7.-9. klasse, som skolen ikke tilbyder. Realskolen tilbyder fag som ikke er en del af fagpakken fra Undervisningsministeriet, som MasterClasses, osv. Her er der lavet undervisningsplaner for de forskellige fag.

Realskolen er stærkt på vej mod web 2.0 i undervisningen ved hjælp af it og medier i alle fag og på alle klassetrin. iPad fra 0. klasse. Medarbejdere og elever arbejder alle med office 365.

Alle fag på Realskolen er væsentlige; således tilbyder Realskolen også høj faglig kvalitet i de praktisk-musiske fag som musik, billedkunst, håndarbejde, sløjd, idræt, madkundskab, håndværk/design og svømning.
Engelsk fra 0. klasse samt studietimer fra 5.-10. klasse; tysk fra 5. klasse samt fysik i 1. og 2. klasse, samt fra 6. klasse. Historie og naturfag fra 3. klasse - samt biologi og geografi fra 5. til 9. klasse. 10. klasse har et helt særligt tilbud - læs mere herom her på hjemmesiden om 10. klasse.

Realskolen har et særligt indsatsområde omkring talentudvikling, som rummer både intern og ekstern undervisning i både humanistiske og naturvidenskabelige fag. Derudover tilbydes MasterClasses med en bred faggruppe på 4.-6. klassetrin.

Traditioner som morgensang, julemarked, trivseldag, krybbespil og skolekomedie med mere er en naturlig del af skoleforløbet.

Mini-lejre i 3., 5. og 7. klasse. Studieture i 6., 8. og 9. samt 10. klasse.

Fritidsordning fra 0.-2. klasse og klubcafé om eftermiddagen fra 3. klasse.

Førskole for kommende 0. klasse fra maj.

Vi lægger vægt på trivsel og gode samarbejdsrelationer blandt alle - børn som voksne.

Skolens værdisæt gennem mange år er følgende:

* at give eleverne nyttige kundskaber, gode arbejdsvaner og arbejdsmetoder.

* at medvirke til elevernes individuelle udvikling ved at udvikle lysten til at lære og udfolde fantasi.

* at fremme oprigtighed i tale og adfærd, og på at styrke elevernes pligtfølelse og selvdisciplin ved at fremhæve betydningen af god opførsel, orden og flid.

* at udvikle og styrke følelsen af fællesskab og samhørighed mellem mennesker.

* at lære eleverne at kunne opfatte og vurdere holdninger, for at vænne dem til at tage selvstændig stilling og derved forberede dem til medleven og medbestemmelse i et demokratisk samfund.

* at lære eleverne respekt og ærbødighed for menneskelivet og naturen.

* at bevare den danske kulturarv.

* at undervisningen foregår i en atmosfære af tryghed og gensidig tillid.

* at skolens hele virksomhed udøves i nært samarbejde mellem elever, lærere,forældre og skolens ledelse.