Fritidsordningens aktiviteter

Fritidsordningen har til huse på Basen, Torvet og Hyggen. Her foregår mange spændende aktiviteter, både ude og inde. Vi tager udgangspunkt i børnegruppen og forsøger at tilrettelægge aktiviteterne, så alle børn bliver tilgodeset.

 Hver uge lægges ugeplanen på forældreintra.

Hver mandag i skoleugerne har vi særlige aktiviteter for 0. klasse, de tre klasser skiftes til at tage af sted.

Mandag er ligeledes IPAD dag og her har børnene mulighed for at spille på deres skoleipads. Vi har naturligvis opsyn med børnene og hjælper dem med kun at spille alderssvarende spil. Det er forbudt at være på youtube.

Vi holder hyggeaftener for alle klassetrin, 2 gange om året. Hyggeaftenerne kan opdeles i pige – og drengeaftener og planlægges af klassernes primærpædagoger.

Hvert år har vi 3 faste temaer: 1 uge i efteråret med Rollespil, det store talentshow som løber af stablen torsdag inden vinterferien og årets store fodboldturnering i maj måned. I disse temaer arbejder vi sammen med Cafeèn.