Skolepenge

Skolepenge og fritidsordning betales månedsvist forud, første gang i et skoleår pr. 1. august. 11 rater pr. skoleår. Juli er betalingsfri, dog skal der betales for sommerfritidsordning eller koloni i juli måned, hvis man tilmelder sig dette.

Priser 2021/22

0.-3. klasse kr. 1.675
4.-5. klasse kr. 1.775
6.-9. klasse kr. 1.825
10. klasse   kr. 1.875
Fritidsordning 0.-2. klasse kr. 1.375,-. Sommerfritidsordning i juli måned kr. 300,- pr. uge. Koloni kr. 350,- pr. deltager.
Café 3.-6. klasse kr 980,- pr. måned. Klippekort m. 10 klip kr. 550,-
Obligatorisk førskole fra 1. maj til 30. juni kr. 1.775,- pr. måned inkl. fritidsordning

Klippekort:

Hvis man ikke har brug for pasning alle ugens dage, har man fra 5. klasse mulighed for at købe et 10- turs klippekort til 550 kr. Klippekortet bruges også til skolens klubtilbud om onsdagen (se afsnit vedr. klub).

Der ydes ingen søskendemoderation. 

(Satserne vil blive reguleret årligt)

Skolen opfordrer alle forældre til at tilmelde sig BS. Ellers anvendes de udsendte, fortrykte FI-kort, idet disse også er forsynet med familiens skolekontonummer som indbetaleridentifikation. Ved indbetalinger direkte til administrationen bedes disse medbragt.

Skolepengenedsættelse

Der kan ved behov søges om nedsættelse af skolepenge gældende for et skoleår af gangen. Skemaet kan udskrives her fra skolens hjemmeside (Se herunder). Skemaet skal være afleveret på skolens kontor senest d. 23. august 2021 i udfyldt stand.

Såfremt man er berettiget til tilskud, vil beløbet blive modregnet i skolepenge fra januar-juni måned. Nedsættelse i FO-betaling kan kun søges for børn fra 0.-3. klasse.

Der kan søges om nedsættelse, hvis indkomstgrundlaget er kr. 356.078,00 eller derunder ved et hjemmeboende barn. Ved 2 hjemmeboende børn må indkomstgrundlaget max. være kr. 370.536,00 og ved 3 hjemmeboende børn må indkomstgrundlaget max. være kr. 385.000,00. Hjemmeboende børn tæller kun med, hvis de er under 18 år.

Yderligere information om indkomstgrundlaget kan læses i vedhæftede fordelingsnøglebilag.

Modtager Realskolen ikke ansøgningsskemaet senest d. 23. august 2021 kan nedsættelsen ikke blive aktuel i skoleåret 2021/22.

 

Skolens betalingsprocedure

Se vedhæftede fil.