Undervisningsmiljø

Trivsel på Realskolen 
Realskolen arbejder hele tiden med elevernes undervisningsmiljø, i samarbejde med DCUM. 
Derudover tager de årlige og ordinære elevsamtaler fra 3. klasse med klasselæreren udgangspunkt i den enkelte elevs fysiske og psykiske velbefindende. Med udgangspunkt i ”Lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø” pr. 01.08. 2001 vil Realskolen medvirke til at sikre og udvikle et godt undervisningsmiljø for alle skolens elever.

Mindst hvert tredje år gennemføres undervisningsmiljøvurderinger blandt skolens elever. I vurderingerne spørges eleverne om deres syn på det fysiske, psykiske og æstetiske undervisningsmiljø – ikke nødvendigvis på samme tidspunkt. To elevrepræsentanter fra EFOS skal deltage i MIO ved punkter, der er relevante i henhold til elevernes undervisningsmiljø.

UVM-Vurderingerne foretages fra 3.-10. klasse. Fra 3. til 6. klasse foretages vurderingerne gruppevis/mindre grupper. Fra 7. til 10. klasse foretages vurderingerne individuelt.

”UVM-gruppe” (se nedenfor) planlægger, forestår og evaluerer vurderingerne. Forud for vurderingerne anvendes en til to af klasselærertimerne til oplæg til/drøftelse af vurderingerne. Vurderingerne udarbejdes i relation til elevsamtaler og EFOS. Der nedsættes en ”UVM-gruppe” bestående af skolens sikkerhedsrepræsentant, EFOS-lærerrepræsentant, 2 EFOS-elevrepræsentanter samt en ledelsesrepræsentant. ”UVM-gruppen” udarbejder retningslinier for arbejdet omkring skolens undervisningsmiljø, herunder vurderingernes form og indhold, materiale mv.

Læs her rapporten fra vores undervisningsmiljø-undersøgelse 2016