Nyheder

Nyheder

Værdierne gør forskellen...

Undskyld. Men nu er der en del gange blevet sagt os og dem om folkeskolen og de frie grundskoler. Sådan opfatter vi det ikke. For vi er jo alle en del af den danske grundskole.

Den 7. november 2012 starter en landsdækkende kampagne for alle de frie grundskoler med budskabet: Vi er en del af en danske grundskole. 

For første gang er alle de frie grundskoleforeninger gået sammen om en kampagne, der sætter fokus på skoleformen. De frie grundskoleforeninger er Danmarks Privatskoleforening, Dansk Friskoleforening, Lilleskolerne, De Kristne Friskole, Tyske mindretalsskoler og Private gymnasier.

Formand for Danmarks Privatskoleforening,Kurt Ernst, har om kampagnen udtalt: ”Først og fremmest ønsker Danmarks Privatskoleforening og de øvrige skoleforeninger at få respekten for grundskolen tilbage. Der har været en udbredt tendens til en ”dem og os-retorik”, men vi får ikke genvundet respekten for grundskolen ved at tale hinanden ned i et hul. Vi kan ikke leve uden en god folkeskole, og vi ønsker ikke at tale den ned. Vi ville så ønske, at der blev brugt færre kræfter på at tale os ned. Vi skal i stedet tale hinanden op; forskelligheden er en styrke og en mulighed. Lad os bruge dynamikken fra den til at løfte grundskolen – i fællesskab!”

Den landsdækkende kampagne bliver fulgt op af lokale annoncer. Samtlige 530 frie grundskoler har modtaget plakater og materiale, der giver muligheden for at indrykke annoncer i lokale medier.

Realskolen, Lilleskolen og Stenhus Kostskole i Holbæk er gået sammen i den lokale kampagne - for at oplyse og støtte.

Selvevaluering

Realskolen er overgået fra tilsynsførende til selvevaluering.

Private skoler har fået muligheden for at overgå til selvevaluering. Tidligere havde vi tilknyttet en tilsynsførende, der en gang årligt fulgte op med skolens udvikling og status i dansk, matematik og engelsk. Derudover gennemgik den tilsynsførende skolens klasseprotokoller.
Men nu er skolen overgået til selvevaluering, idet der her er et stort organisatorisk læringspotentiale. Skolen har valgt at følge Danmarks Privatskoles selvevalueringsmodel, der er godkendt af undervisningsministeriet.
Hvis du vil følge med i skolens arbejde, kan du læse vores selvevaluering ved at vælge selvevalueringsfanebladet her på hjemmesiden.

 

Digital projektdidaktik

Inkluderende digital projektdidaktik i de fire skoler er et forsknings- og skoleudviklingsprojekt, der skaber rammer for udvikling af lærernes kompetencer, af undervinsingen og af skolens organisering over to år. Her tilbydes bistand af særligt uddannede konsulenter, materialer og værkstøjer til både lærere, elever og ledelse.

Realskolen er med i dette unikke projekt fra januar 2016 til juni 2017, og forventer at det kan være med til at sementere Realskolens vision om fortsat at være førende indenfor skole, læring og it.

Du kan læse meget mere her www.digitalprojektdidaktik.dk, hvis du vil vide mere om projektet.