Bestyrelse

Realskolens bestyrelse består af i alt syv medlemmer, der vælges for tre år ad gangen. De vælges af og blandt forældrene til elever på skolen (forældrekredsen). Der vælges derudover mindst en suppleant blandt forældrene. Bestyrelsemedlemmerne vælges ved den årlige generalforsamling i april måned.

Der afholdes omkring ni bestyrelsesmøder om året af et par timers varighed. Bestyrelsen varetager Realskolens overodnede ledelse samt er ansvarlig for skolens drift, herunder at forvaltningen af de statslige tilskud er i overensstemmelse i lov om friskoler og private grundskoler mv. og skolens vedtægter. Bestyrelsen vælger selv af sin midte formand og næstformand og fastsætter selv forretningsorden. Således også deltagelse i nedenstående fora.

I henhold til bestyrelsens forretningsorden er bestyrelsen repræsenteret i følgende fora, hvor også Realskolens daglige ledelse er repræsenteret.

  • Forretnings- og økonomiudvalg.
  • Udvalg for interview (ved fastansættelse af medarbejdere).
  • Kommunikationsudvlag

Fra 31.8.21 var bestyrelsens sammensætning og deltagelse således:

Marianne Gottschalck
Formand/FU
Kalundborgvej 82, 4300 Holbæk 
3582 2095 / 2088 0858
marianne_gottschalck@hotmail.com

Kristian Holst Nygaard
Næstformand/Ansættelsesudvalg
Skætterivej 5, 4300 Holbæk
2325 0204
K_nygaard@hotmail.com

Jesper Kristensen
Speakers Corner for forældre
Fasanvej 19A, 4300 Holbæk
5140 1893
ussingkristensen@gmail.com

Danja Tusanthan
Ansættelsesudvalg
Bjergmarken 29, 2. th., 4300 Holbæk
5366 6563
danja3@gmail.com

Kim B. Ottobrøker
Ansættelsesudvalg og kommunikationsudvalg
Urtehaven 22, 4300 Holbæk
2823 5220
kim@ottobrøker.dk

Morten Walsted
Ansættelsesudvalg
Marius Pedersens Vej 43, 4300 Holbæk
4034 1541
mwalsted@gmail.com

Sarah Sohl Rasmussen
Ansættelsesudvlag og kommunikationsudvalg
Tuse Næs Vej 1A. 4300 Holbæk
2255 0200
sohlrasmussen@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bjergmarken 39, 2. th., 4300 Holbæk