Vision 2021

Vision 2021.

Realskolen har en Fritidsordning fra 0.-2. klasse med 200 børn og 9 pædagoger. Læringsmiljøet i Fritidsordningen er indrettet ud fra en viden om, at børn lærer på alle tidspunkter, både i voksenorganiseret og børneinitieret sammenhænge.

Vi arbejder organisatorisk med pædagogiske læreplaner og dokumenterer på den måde vores faglige profil og pædagogiske optik.

For 3.-5. klasse er der mulighed for at gå i cafe, der har 150 børn og 7 pædagoger. I cafeen oplever barnet sig som værdifuld deltager og medskaber af et socialt fællesskab, ved at se og forstå samspillet børnene imellem.

Vor Fritidsordning har uddannet personale, der samarbejder med skolen om at skabe helhed i børnenes hverdag. hver klasse har sin egen primærpædagog, der deltager i et tæt samarbejde med klassens lærerteam. lærerteamet har derudover timer i Fritidsordningen.

Fritidsordningen har egne lyse basislokaler og samarbejder om lokaler med indskolingen. Vi har musik/teaterlokale med direkte udgang til udendørsscene, samt dejlig overdækket gård til udendørsværksted.

Cafeen har egne basislokaler og bruger derudover musiklokale og idrætsfaciliteter.