Studerende

I fritidsordningen modtager vi studerende fra pædagogisk assistentuddannelsen, og fra pædagoguddannelsen.

Fra pædagogisk assistentuddannelsen modtager vi studerende i deres tredie og sidste praktik, og fra pædagoguddannelsen modtager vi studerende i deres første praktik.

I Fritidsordningen og cafeen har vi ca. 245 børn.

Af en studerende forventer vi:

 • At du indgår i den daglige pædagogiske praksis og deltager i Fritidsordningens hverdag.
 • At du deltager i planlagte personalemøder, fælles møder med skolen samt diverse arrangementer.
 • At du er i en af de daglige funktioner sammen med en fast personale.
 • At du øver dig i et pædagogisk forløb, hvor du skaber rum for relationer børn imellem og/eller støtter begyndende relationer.
 • At du i din hverdag er med til at give børnene værktøjer til at håndtere en given konflikt, bl.a. det at sætte egne grænser, respektere andres, aflæse signaler m.v.
 • At du fører dagbog og reflektere over egen praksis i forhold til de pædagogiske forløb/handlinger du laver, samt observationer du har foretaget.
 • At du til hvert personalemøde har et fast "studerendes" punkt, hvor du kan fremlægge erfaringer, observationer og/eller lægge op til debat i personalegruppen.
 • At du en gang ugentlig afholder konferencetime med din vejleder, hvor i debaterer dine læringsmål, praktikdokument, observationer og hvad der ellers er værdifuldt for din videre læring.
 • At du er bevidst om din tavshedspligt.

Vi tilbyder dig:

 • En energisk og entusiastisk personalegruppe bestående af 12 personaler godt fordelt på køn, alder og erfaring.
 • En personalegruppe, hvor vi er meget bevidste omkring humoren og omsorgen for hinanden.
 • En arbejdsplads hvor fagligheden vægtes højt.
 • Et læringsrum, hvor du vil få tid til at være studerende.