Organisering

 

I fritidsordningen har hver klasse en primærpædagog. Primærpædagogen samarbejder med klassens lærerteam, da de har støttetimer i deres primærklasse og er således bindeled mellem skole og fritidsordning/cafe`.

Alle primærpædagoger har sammen med klasselærer ansvaret for, at egen klasse arbejder med trivsel en gang om ugen. Dette foregår i klassens tid og foregår i skoletiden. I FO arbejder pædagogerne også med trivsel sammen med børnene, både klassevis og på tværs af køn og årgange. Pædagogerne har forberedelse til trivselsarbejdet, og dette trivselsarbejde vægtes meget højt på skolen.