Organisering

I Fritidsordningen har hver klasse en primærpædagog. Primærpædagogen samarbejder med lærerteamet om den enkelte klasse, samt deltager i forældremøder og skole/hjem samtaler.

Pædagogerne i 0.klasse har 5 ugentlige timer i klassen, samt en årlig pulje på 40 timer til særlige tiltag.

Pædagogerne i 1. - 4. klasse har en årlig pulje på 40 timer til særlige tiltag.

Hvert år d. 1. maj, flytter pædagogerne fra 0. klasse i førskolen, og følger disse i 8 uger, for herefter at følge førskolebørnene i 0. klasse.

Hvert år d. 1. maj, flytter pædagogerne fra 2. klasserne i 0. klasse, og følger disse klasser til 2. klasse.

I Fritidsordningen mødes pædagogerne dagligt kl. 11.50 til briefing. Kl. 12 går primærpædagogerne i deres klasser for at briefe med læreren om dagen som er gået, samt orientere børnene om eftermiddagens muligheder i Fritidsordningen.