Kontakt

Gitte Lohmann Olsen – Fritidsleder: 29367228

Basen – Hjertet i FO: 29254101

Torvet i FO: 30532530

Hyggen i FO: 29619920

Cafe` og Klub: 40384350