Kommunikation med forældre

Tabulex er Fritidsordningens elektroniske kommunikationsform.

Børnene har skærme til indkrydsning og udkrydsning. På skærmene kan børnene også vælge sig på aktiviteter og værksteder.
Samtidig bruger børnene skærmene til at finde ud af hvor deres venner er henne.

Forældrene bruger systemet til at skrive eks. hentetider, legeaftaler, fritidsaktiviteter, stamkort, tilladelser, til - og framelding til ferier, sygemeldinger, daglige beskeder m.m.

Forældrene kan også bruge systemet fra en app på deres smartphone. Her kan de eks. ved ankomst til skolen, se hvor deres barn er henne.

Personale og ledelse bruger systemet til beskeder fra forældre, dagens aftaler for børnene, tilbagemeldinger på ferie, fremmødestatistik m.m.
Personalet bruger også systemet fra deres smartphone.

Forældreintra bruges til den mere "fyldige" information, mellem forældre og personale. Her skrives om særlige arrangementer og tiltag vedrørende jeres børn. I kan skrive direkte til den enkelte ansatte og leder, hvis I har særlige spørgsmål.

I hverdagen er der heldigvis mulighed for at vi mødes i den virkelige verden. Når I afleverer eller henter jeres børn, har vi mulighed for en snak om hverdagen. Nogle gange har vi travlt med vores pædagogiske aktiviteter og værksteder, men der er altid mulighed for at aftale et tidspunkt, hvor vi kan finde ro og tale med hinanden.

Vi har brug for jer som forældre. Vi har brug for jeres holdninger, oplevelser, viden og engagement, så vi i fællesskab kan skabe de bedste udviklingsmuligheder for jeres børn.