Dagligdag

Fritidsordningen åbner hver dag kl. 6.30 og lukker kl 17.00. Alle børn, både FO og Cafe`, møder ind i fritidsordningen på Basen. Dette gælder også i de skolefri uger.

FO og cafe` åbner dagligt når børnene har fri fra skole og derefter starter aktiviteterne.

I morgenåbning tilbydes børnene et lille suplement til den morgenmad de gerne skal have indtaget hjemmefra.

Fra kl. 13.30 – 14.30 bliver alle børn tilbudt eftermiddagsmad. For FO børnene foregår det i spisekrogen ved cafe`borde, så børnene kan gå til og fra, når det passer ind i de igangværende aktiviteter. .