Dagligdag

Fritidsordningen modtager børn fra 0.-2. klasse, fra 3. klasse og opefter har vi et Fritidstilbud som hedder cafeén.

Fritidsordningen er organiseret i to teams, som har hver deres basislokale, og fælles værksteder og aktiviteter.

Team 1, 0-1 klasse har basis på Lille Torv, og 2-3 klasse har basis på Store Torv.

Morgenåbning foregår på Lille Torv og Fælles Torv.

Vi spiser eftermiddagsmad kl. 13.30 til ca. kl. 14.15.

Værksteder og aktiviteter lukkes ned mellem kl. 15.30 og 15.45. og herefter mødes alle børn og voksne på Lille Torv hvor dagen sluttes. 

Fritidsordningen er et pædagogisk tilbud,hvis overordnede mål er at øge børnenes sociale kompetencer, selvstændighed og personlighedsdannelse.

Fritidsordningen lægger vægt på:

  • Fællesskaber
  • Venskaber
  • Nærhed
  • Tryghed
  • Konfliktløsning
  • Respekt 
  • Selvværd

Personalet arbejder professionelt med anerkendelse, relationskompetencer, glæde og positivitet.