Café fra 3. til 5. klasse

Cafe`en er vores fritidstilbud for 3. – 5. klasse.

Cafe`en åbner dagligt når børnene får fri fra skole og lukker hver dag kl. 17.00.

Børnene i Cafe`en er medskabere af deres egen hverdag, de øver sig i demokratiske processer bla. i børnerådet og tager medansvar for deres egen hverdag.

I cafe`en hygger vi os med hinanden, giver os god tid, laver aktiviteter og tager på ture,

Hver eftermiddag serveres et let måltid.

Cafe`en og fritidsordningen har tre fælles årlige traditioner, Rollespilsuge, Talentshow og den årlige fodboldturnering. Her arbejder vi sammen på tværs af alder og nyder det gode fællesskab.

Flere gange om året har vi aftenåbent. Vi har forskellige temaer som børnene har valgt, vi spiser sammen og hygger.

 

Klubben:

Klubben er Realskolens fritidstilbud for 5. – 6. klasse. Klubben har åbent hver anden onsdag kl. 16.00 – 19.30, i perioden 1. september til 1. maj. Der er pt. 2 pædagoger tilknyttet og klubaftenerne er flittigt besøgt. Klubben er et frirum for vores store børn, som ikke har brug for et dagligt pasningstilbud, men stadig nyder at være sammen med kammerater og voksne i hyggelige og trygge rammer. I klubben er der mulighed for hygge, snak, spil og kreative aktiviteter, men vi tager også på ture ud af huset.

Klippekort kan KUN benyttes til klubdelen.