Om at være i fritidsordningen

Realskolens fritidstilbud er et fristed for eleverne fra 0.-4. klasse.

På Realskolen har vi valgt at adskille skole og fritid fysisk således, at eleverne oplever et skifte i miljø, når de bevæger sig fra skole til fritid. Vi mener det giver eleverne et mentalt frirum, at de forlader de lokaler hvori de til dagligt modtager undervisning.

Fritidsordningen har til huse i skolens hovedbygning og Cafe` og klub har deres egen lille ”landsby” i et dejligt grønt hjørne af skolen.

Realskolens fritidstilbud er et aldersopdelt tilbud: Fritidsordning (FO) for 0. – 2. klasse, Cafe` for 3. – 4. klasse og derudover et klubtilbud for 5. – 6. klasse.

For vores fritidstilbud gælder det, at vi arbejder på at skabe de bedste forudsætninger for børnene til at udfolde deres kreativitet, fantasi, samvær og venskaber. Vi ønsker at skabe et positivt og anerkendende miljø, da børnenes trivsel er grundlaget for, at de kan tage imod læring og udvikle sig til selvstændige og hele mennesker.