Om at være i fritidsordningen

På Realskolen har vi et fristed for eleverne efter skoletid. Eleverne kommer primært fra 0.-6. klasse. Realskolen vil gern give eleverne mulighed for dyrke kammeratskab og leg i friere omgivelser på tværs af klassetrin.

Fritidsordningen i en FO for 0.-2. klasse og en Café for 3.-6. klasse.Til hvert klassetrin er der en eller flere primærpædagoger, som har den daglige og nødvendige kontakt med den enkelte elev og dennes forældre. Primærpædagogen har derudover et tæt samarbejde med klasselærerne.

FO´en ligger fysisk i flere spændende og nye lokaler i nærheden af indskolingsklasse-lokalerne. Der er et stort udenomsareal, som benyttes flittigt.

Caféen har til huse i to selvstændige bygninger, som er indrettet med køkken, hyggerum, spillerum og plads til kreativitet. Derudover bruges både udenomsarealer og gymnastiksalen i de daglige tilbud.