Skolepenge

Skolepenge og fritidsordning betales månedsvist forud, første gang i et skoleår pr. 1. august. 11 rater pr. skoleår (juli er betalingsfri).

Priser 2018/19

0.-3. klasse kr. 1.525
4.-5. klasse kr. 1.625
6.-9. klasse kr. 1.675
10. klasse   kr. 1.725
Fritidsordning 0.-2. klasse kr. 1.300
Café 3.-4. klasse kr 880.  pr. måned
Obligatorisk førskole fra 1. maj til 30. juni kr. 1.700 pr. måned inkl. fritidsordning

Der ydes ingen søskendemoderation. 

(Satserne vil blive reguleret årligt)

Skolen opfordrer alle forældre til at tilmelde sig BS. Ellers anvendes de udsendte, fortrykte FI-kort, idet disse også er forsynet med familiens skolekontonummer som indbetaleridentifikation. Ved indbetalinger direkte til administrationen bedes disse medbragt.

Skolepengenedsættelse

Der kan ved behov søges om nedsættelse af skolepenge gældende for et år af gangen. Skemaet kan udskrives her fra skolens hjemmeside (Se herunder). Skemaet skal være afleveret på skolens kontor senest d. 1. september 2017 i udfyldt stand.

Såfremt man er berettiget til tilskud, vil beløbet blive modregnet i skolepenge fra februar-juni måned. Nedsættelse i FO-betaling kan kun søges for børn fra 0.-3. klasse.
Der kan kun søges om nedsættelse, hvis indkomstgrundlaget er omkring kr. 300.000,00 eller derunder.

Modtager Realskolen ikke ansøgningsskemaet senest d. 1. september 2017 kan nedsættelsen ikke blive aktuel i skoleåret 2017/18.

 

Skolens betalingsprocedure

Se vedhæftede fil.