Skolepenge

Skolepenge og fritidsordning betales månedsvist forud, første gang i et skoleår pr. 1. august. 11 rater pr. skoleår. Juli er betalingsfri, dog skal der betales for sommerfritidsordning eller koloni i juli måned, hvis man tilmelder sig dette.

Priser 2019/20

0.-3. klasse kr. 1.550
4.-5. klasse kr. 1.650
6.-9. klasse kr. 1.700
10. klasse   kr. 1.750
Fritidsordning 0.-2. klasse kr. 1.325. Sommerfritidsordning i juli måned kr. 300,- pr. uge. Koloni kr. 350,- pr. deltager.
Café 3.-6. klasse kr 930 pr. måned
Obligatorisk førskole fra 1. maj til 30. juni kr. 1.750 pr. måned inkl. fritidsordning

Der ydes ingen søskendemoderation. 

(Satserne vil blive reguleret årligt)

Skolen opfordrer alle forældre til at tilmelde sig BS. Ellers anvendes de udsendte, fortrykte FI-kort, idet disse også er forsynet med familiens skolekontonummer som indbetaleridentifikation. Ved indbetalinger direkte til administrationen bedes disse medbragt.

Skolepengenedsættelse

Der kan ved behov søges om nedsættelse af skolepenge gældende for et år af gangen. Skemaet kan udskrives her fra skolens hjemmeside (Se herunder). Skemaet skal være afleveret på skolens kontor senest d. 26. august 2020 i udfyldt stand.

Såfremt man er berettiget til tilskud, vil beløbet blive modregnet i skolepenge fra januar-juni måned. Nedsættelse i FO-betaling kan kun søges for børn fra 0.-3. klasse.

Der kan søges om nedsættelse, hvis indkomstgrundlaget er kr. 356.078,00 eller derunder ved et hjemmeboende barn. Ved 2 hjemmeboende børn må indkomstgrundlaget max. være kr. 370.536,00 og ved 3 hjemmeboende børn må indkomstgrundlaget max. være kr. 385.000,00. Hjemmeboende børn tæller kun med, hvis de er under 18 år.

Yderligere information om indkomstgrundlaget kan læses vehæftede fordelingsnøglebilag.

Modtager Realskolen ikke ansøgningsskemaet senest d. 26. august 2020 kan nedsættelsen ikke blive aktuel i skoleåret 2020/21.

 

Skolens betalingsprocedure

Se vedhæftede fil.