Skolepenge

Skolepenge og fritidsordning betales månedsvist forud, første gang i et skoleår pr. 1. august. 11 rater pr. skoleår. Juli er betalingsfri, dog skal der betales for sommerfritidsordning eller koloni i juli måned, hvis man tilmelder sig dette.

Priser 2022/23

0.-3. klasse kr. 1.850
4.-5. klasse kr. 1.950
6.-9. klasse kr. 2.000
10. klasse   kr. 2.050
Fritidsordning 0.-2. klasse kr. 1.450,-. Sommerfritidsordning i juli måned kr. 400,- pr. uge. Koloni kr. 400,- pr. deltager.
Café 3.-6. klasse kr 1055,- pr. måned.

Klippekort m. 10 klip kr. 600,-

Obligatorisk førskole fra 1. maj til 30. juni kr. 1.850,- pr. måned inkl. fritidsordning

Klippekort:

Hver anden onsdag er der Klubtilbud for 5. og 6. klasse hvor børnene benytter Klippekort.

Der ydes ingen søskendemoderation. 

(Satserne vil blive reguleret årligt)

Skolen opfordrer alle forældre til at tilmelde sig BS. Ellers anvendes de udsendte, fortrykte FI-kort, idet disse også er forsynet med familiens skolekontonummer som indbetaleridentifikation. Ved indbetalinger direkte til administrationen bedes disse medbragt.

Skolepengenedsættelse

Der kan ved behov søges om nedsættelse af skolepenge gældende for et skoleår af gangen. Skemaet kan udskrives her fra skolens hjemmeside (Se herunder). Skemaet skal være afleveret på skolens kontor senest d. 26. august 2022 i udfyldt stand.

Såfremt man er berettiget til tilskud, vil beløbet blive modregnet i skolepenge fra januar-juni måned. Nedsættelse i FO-betaling kan kun søges for børn fra 0.-3. klasse.

Der kan søges om nedsættelse, hvis indkomstgrundlaget er kr. 356.078,00 eller derunder ved et hjemmeboende barn. Ved 2 hjemmeboende børn må indkomstgrundlaget max. være kr. 370.536,00 og ved 3 hjemmeboende børn må indkomstgrundlaget max. være kr. 385.000,00. Hjemmeboende børn tæller kun med, hvis de er under 18 år.

Yderligere information om indkomstgrundlaget kan læses i vedhæftede fordelingsnøglebilag.

Modtager Realskolen ikke ansøgningsskemaet senest d. 26. august 2022 kan nedsættelsen ikke blive aktuel i skoleåret 2022/23.

 

Skolens betalingsprocedure

Se vedhæftede fil.