Indmeldelse / udmeldelse

Indmeldelse

Indmeldelse og opskrivning til ventelister kan ske ved udfyldelse af skema øverst i højre hjørne, på skolens hjemmeside.

Ved indmeldelse til skolens 10. klasse rettes henvendelse til Jesper Brønnum tlf. 30339902.

 

Udmeldelse

Bortset fra elever i afgangsklasserne skal udmeldelse af skole og fritidsordning/Cafe ske skriftligt med en måneds varsel til udgangen af en måned. I forbindelse med skoleårets afslutning skal udmeldelse dog ske senest ved udgangen af april måned. Udmeldelse efter 30. april udløser 1 udmeldelsesrate svarende til 1 måneds skolepenge ud over den almindelig skolepengerate.Udmeldelse efter 31. maj og 30. juni udløser 2 udmeldelsesrater svarende til 2 måneders skolepenge ud over den almindelige skolepengerate. Ved udmeldelse kan forældre blive kontaktet af henholdsvis skole- eller fritidsleder.