Forældreforum

Forældreforum er en høringsgruppe blandt Realskolens forældre. Hver klasse vælger en eller to forældre fra hvert klassetrin til at deltage i dette forum.

Forældreforum har til opgave at deltage i debat om skolens nuværende og fremtidige liv og virke og derved gennem dialog være med til at inspirere og give feedback til skolens bestyrelse, daglige ledelse og medarbejdere.

Denne inspiration og feed-back bliver efter de respektive møder kanaliseret ud i forskellige fora, f.eks. lærer-, pædagog- og/eller medarbejderråd samt til Realskolens ledelse.

Derfor er disse fora også repræsenteret i Forældreforum ved:

Bestyrelse
Birgitte Volden Holbek
Henrik Kristensen

1 Lærerrepræsentant

Ledelse
Gitte Lohmann Olsen
Charlotte Brønnum
Helle Martensen

Der afholdes som minimum to forældrefora hvert år - Repræsentanterne får invitation over forældreintra.