Befordring

Befordringsgodtgørelse

Forældrene sørger for bus- eller togkort via deres barn. Ansøgningsskema for det kommende skoleår skal afleveres til skolens kontor. Ved årsskiftet modtages tilskuddet fra fordelingssekretariatet. Når skolen har fået kendskab til størrelsen af tilskuddet, vil beløbet blive fordelt forholdsmæssigt til dem, der har ansøgt, efter kilometerafstand med tilbagevirkende kraft fra skoleårets begyndelse.

Nedenstående befordringsblanket kan bruges til at ansøge om befordring til skoleåret 17/18. Ansøgningen skal afleveres senest d. 1. oktober 2017 til skolens kontor.