Om at være forældre på Realskolen

En privatskole er i høj grad forældrenes skole. Det betyder, at det er skolens bestyrelse, der består af forældre, der har ansvar for den overordnede ledelse af skolen og det økonomiske ansvar for skolen. Privatskolens leder har det pædagogiske ansvar og varetager den daglige ledelse.

Værdierne er den største forskel.

En privatskole må i modsætning til en folkeskole gerne drives ud fra bestemte værdier. Det gælder også Realskolen, vi er en holdningsskole, derfor er det også vigtigt, at forældre vælger Realskolen ud fra de værdier og holdninger som skolen repræsenterer.

Realskolens indtægt er primært baseret på to faktorer: Et statstilskud, der aktuelt svarer til 76 procent af udgiften pr. folkeskoleelev med tre års tilbagevirken, samt en forældrebetaling.

Der er i dag 526 privatskoler og frie skoler i Danmark, samt 1388 folkeskoler. 17 procent af danske børn i den skolesøgende alder går på privatskole. I Hobæk Kommune går 32 procent af børnene på en privatskole.