MasterClass

Et ekstra fagligt krydderi...

På Realskolen kan 4.-10. klasse vælge ekstra fag ud fra deres særlige interesse. Fagene der bliver udbudt varierer fra år til år, ud fra efterspørgsel og udbud.
I år tilbydes det frivillige interessefag band for 7.-10. klasse, derudover skal 4.-6. klasse vælge en MasterClass. De kan vælge mellem "I Kina spiser de hunde", forfatterskole, "Hønsefødder og gulerødder", bold, judo, design, kor og "En ulden oplevelse". 

Realskolen er altid åben overfor nye ideer fra elever og lærere, så interessefag og masterClasses er reelt baseret på interesser og giver dermed et motiverende og spændende krydderi på Realskolen brede faghylde.
Fagene ligger skemamæssigt placeret efter klassetrinnets sidste timer.