Lejrskole

Ud over at få mulighed for at udvikle elevernes historiske, geografiske, biologiske og kulturelle faglighed samt ikke mindst at styrke den sociale trivsel i den enkelte klasse afholdes der på Realskolen lejrskole/studierejse:

6. klasse - Bornholm
8. klasse - Tyskland
9. klasse - England
10. klasse - Berlin

Med fokus på det sociale afholdes der minilejre:
På 3.-, 5.- og 7. klassetrin med kun en overnatning.

På 10. klassetrin afholdes desuden en “ryste-sammen-tur” til Nørresundby over fem dage (incl. i samlet pris).

Udgifterne til lejrskoler (6., 9. og 10. kl.) dækkes ved forældrebetaling samt ved tilskud fra skolen.

Udgifternes til de øvrige dækkes ved forældrebetaling samt ved tilskud fra diverse klassekasser.