Førskole

Førskolen er obligatorisk og starter hvert år d. 1. maj, og varer ca. 8 uger.

Førskolen er barnets og forældrenes første møde med Realskolen.

Her fokuserer vi primært på de sociale kompetencer. Det giver tryghed, sammenhold og god indføring i skolelivets og fritidsordningens rutiner.

I førskolen lærer man sine nye klassekammerater, pædagogerne og 0-klasselederne at kende.

Vi danner nye venskaber og legerelationer, både i egen klasse, men også på tværs af klasserne.

Vi arbejder med klassernes trivsel, og bruger bl. a. materialet fra Red Barnet, " Fri for mobberi".

I førskolen tager vi på rigtig mange ture ud af huset. Det giver en masse skønne oplevelser, som styrker fællesskabet.

Vi øver os på:

  • at vente på vores tur.
  • at blive afbrudt i legen, fordi vi skal lave noget de voksne har bestemt.
  • at nogle gange skal man noget, selvom man ikke har lyst.
  • at være dukse.
  • at pakke vores turtaske.
  • at gå ture, og være opmærksomme i trafikken.

Vi arbejder med en anerkendende tilgang til børn, forældre og hinanden som kolleger.

Vi arbejder med den professionelle relationskompetence som er evnen til at etablere, fastholde og afvikle kontakt og ud fra denne kontakt at tage ansvaret for at skabe et udviklingsstøttende og lærende samspil.

Vi forventer at alle voksne og børn behandler hinanden med respekt, da en fundamental trivsel er forudsætningen for lysten til læring.

Se her indbydelse til året informationsaften ;-)