Elevråd / EFOS

Realskolen har to rådgivende elevforsamlinger, en med elevrepræsentanter fra 0. til 5. klasse og en for 6.-10. klasse

EFOS har igennem årene haft indflydelse på valg af legeredskaber, dukse-kampagne, afvikling af sidste skoledag, skolefest 7.-10.kl. mv.

EFOS er repræsenteret i Realskolens Medarbejderindflydelsesorgan (MIO).

 

Forretningsorden for EFOS

  1. Holbæk Private Realskoles elevforsamling, EFOS, er en samling af repræsentanter fra 0.-10. klasse.
  2. På klasselærerens foranledning, og under dennes ledelse, vælges der to repræsentanter fra hver klasse. Begge repræsentanter har stemmeret i EFOS. EFOS vælger en formand og en næstformand, som i samråd lederEFOS. En kontaktlærer, som også fungerer som sekretær, deltager ved møderne og er EFOS behjælpelig med diverse opgaver.
  3. Repræsentanterne, som vælges ved skoleårets begyndelse, vælges for et skoleår ad gangen. Genvalg kan finde sted.
  4. Klasserne kan i samråd med deres klasselærer til hver en tid vælge nye repræsentanter. EFOS kan ligeledes foreslå omvalg, hvis repræsentanterne udviser manglende seriøsitet og engagementet. 
  5. EFOS afholder ordinært møde ca. en gang om måneden. Der udarbejdes en mødeliste ved skoleårets start. Indkaldelsen skal ske skriftligt og med min. én uges varsel. Der kan indkaldes til ekstraordinært møde af formanden, indkaldelsen skal ske skriftligt og med min. tre dages varsel. Formanden leder mødet efter dagsordenen. Referatet skrives under mødet af sekretæren.
  6. I skolens budget tildeles EFOS hvert år et beløb. Beløbet tildeles som fagkonto. EFOS har mulighed for at ansøge om et yderligere beløb fra Julemarkedets overskud. Pengene kan anvendes efter forslag fra EFOS, under forudsætning af accept fra kontaktlæreren/skolens daglige ledelse.
  7. I EFOS kan der ikke behandles personsager.
  8. EFOS er en rådgivende forsamling.