Boosteren

Vi gør hvad vi kan for at hjælpe alle elever der går på Realskolen til målet. Vejen til målet er meget bred, og nogle elever har brug for noget støtte undervejs.

Derfor tilbyder vi specialundervisning i Boosteren på Realskolen. Boosterundervisning tilbydes primært i fagene dansk og matematik. Ved særlige omstændigheder tilbydes også i engelsk og tysk.

Undervisningen kan have mange former; som støtte i den daglige undervisning, som særligt tilrettelagt kurser i specifikke vanskeligheder, som individuel undervisning udenfor skoletid, og andre former, der tilrettelægges i samarbejde med klasselærer, faglærer og forældre.

Til vores ordblinde elever tilbyder vi undervisning i det nye materiale VAKS, der blandt andre anbefales af ordblindeforeningen, samt DOOLEXIA. Vi underviser ligeledes i IT-rygsækkens muligheder for at kompensere for det ordblinde barns specifikke vanskeligheder.

Realskolens specialundervisning har tre gode nyindrettede lokaler på første sal.