Aktiviteter & traditioner

Faste aktiviteter - ud over dagligdagen i såvel skole som fritidsordning.
Realskolen lægger vægt på, at skole- og fritidshverdagen er tydelig og i faste rammer, men andre aktiviteter bidrager i høj grad til elevernes alsidige faglige og sociale udvikling.

Hele året 

0. - 6. kl.
4. - 10. kl.
0. - 10. kl.  

Morgensang.
Træf med foredrag, musikalske indslag eller lignende.
Fagspecifikke ekskursioner eller ture med socialt indhold.

 

August  

10. kl.
6. kl.

Ryste-sammen-tur til Idrætscenter i Nr.Sundby.
Lejrskole til Bornholm.

 

September 

7. - 9. kl. 
0. - 3. kl.
9. kl. 
8. kl

Idrætsdag - sammen med andre frie og private grundskoler.
Temadage i fritidsordningen.
Lejrskole til England
Lejrskole Tyskland

 

Oktober       

0. - 8. kl.
0. - 10. kl.  
0. - 10. kl.  
7. - 10. kl. 
7. - 10. kl. 
10. kl. 

Temadage.
Brandøvelse.
Motionsdag.
Skolefest.
Trafik- og SSP-timer.
Brobygning m. gymnasiale ungdomsuddannelser. 

 

November

0. - 3. kl. 
0. - 10. kl.
0. - 10. kl.  
0. - 6. kl.
0. - 10. kl.

Temauge i fritidsordningen.
Realskolens fødselsdag.
Julemarkedsdage med julemarked lørdag før 1.advent. 
Musikdag og -café.
Trivselsdag 

 

December 

0. - 10. kl.
9. kl.
4. kl. 
5. kl. 
0. kl.
9. - 10. kl. 

Juletræsfester.
Praktik
Luciaoptog for alle elever ved 5. kl.
Krybbespil ved juleafslutning for alle - i Sct.Nikolai kirke.
Teater: Nissesjov.
Lübech julemarked

 

 Januar 

9. kl. 

 Projektuge med efterfølgende fremlæggelse.

 

 Februar 

0. - 3. kl. 
8. kl.
10 .kl.  
0. - 10. kl

Temauge i fritidsordningen.
Introdage til gymnasiale ungdomsuddannelser.
Introdage til gymnasiale ungdomsuddannelser.
Maskeoptog og fastelavn.

 

  Marts   

6. kl.  
0. - 7. kl. 
0. - 10. kl.

Skolekomedie, der vises for alle elever og forældre - og børnehaver fra Holbæk og omegn.
Skolefest
Trivselsdag/undervsiningsmiljøundersøgelse

 

 April  

0. - 6. kl.
0. - 3. kl.
0. - 6. kl.
8. kl

Trafikdage/- timer alt efter klassetrin. Gåprøve 0. kl, Banecykling 3. kl., Cyklistprøve 6. kl.
Temauge fritidsordningen.
Musikdag og -café.
Projektuge med efterfølgende fremlæggelse

 

Maj  

10. kl.
9. - 10. kl. 
8. kl.
0. - 6. kl.

Studierejse til Berlin
FSA/FS10 skriftlige prøver.
Årsprøver skriftlige.
Idrætsdag.

 

 Juni   

9. - 10. kl. 
8. kl. 
6. - 7. kl.
0. - 8. kl. 
9. - 10. kl. 

FSA/FS10 mundtlige prøver.
Årsprøver mundtlige.
Skriftlige og mundtlige årsprøver.
Klasselærerdag.
Dimission.