0. - 9. klasse

0. klasse
Realskolen har tre 0. klasser med 23 elever i hver. De "bor" i 3. fløj - tæt på fritidsordningen, skolegård og ikke mindst medarbejderlokalet.

Sandra Broe Larsen er klasselærer for a-klassen, Benedicte Keller er for b-klassen og Louise Holm Christensen er for c-klassen.

I undervisningen deltager også de to primærpædagoger fra fritidsordningen samt kommende dansk- og matematiklærere i 1. klasse. 

Indholdet i 0. klasse følger fælles mål ved Undervisningsministeriet. Dagen er delt op i forskellige aktiviteter ud fra et skema, der er grundstammen i ugens arbejde. Derudover er der aktiviteter, hvor undervisningen lægges uden for klasselokalet - det kan f.eks. være kulturelle aktiviteter og arrangementer, virksomhedsbesøg, træning i at færdes i trafikken, på ture i naturen mv.

1. - 9. klasse 
Realskolen har fra 1.-9. klasse tre spor.  På det enkelte klassetrin undervises der i samme fag med samme antal lektioner. Alle klassetrin har dansk og matematik og idræt. Der lægges fra 1.- 9. klasse megen vægt på de praktisk-musiske fag samt idræt ved at supplere den daglige undervisning med andre aktiviteter:

Musik - Morgensang, musikdage og -café, luciaoptog, krybbespil samt skolekomedie og skoleband. 
Billedkunst - Maskeoptog samt rekvisitter og kulisser til skolekomedie.
Håndarbejde/sløjd- Idrætsdage, motionsdag samt deltagelse i diverse skoleidrætsmæssige turneringer.
Drama - Optræden til morgensang, nissespil ved julemarked, krybbespil, komedie samt interessefag.
IT integreres i undervisningen i alle fag, hvor det er relevant.

Derudover undervises der i:
1. klassetrin - Billedkunst, musik, kristendom, engelsk.
2. klassetrin - Billedkunst, musik, kristendom, engelsk.
3. klassetrin - Billedkunst, musik, kristendom, engelsk, svømning, naturfag, historie.
4. klassetrin - Billedkunst, musik, kristendom, engelsk,naturfag,, historie, masterclass.
5. klassetrin - Billedkunst, musik, kristendom, engelsk, biologi, historie, geografi, tysk, håndarbejde, sløjd, masterclass.
6. klassetrin - Musik, kristendom, engelsk, biologi, historie, geografi, tysk, håndarbejde, sløjd, fysik, periodefag, masterclass skolekomedie.
7. klassetrin - Biologi, historie, geografi, engelsk, tysk, fysik og interessefag.
8. klassetrin - Biologi, historie, geografi, engelsk, tysk, fysik, interessefag, samfundsfag.
9. klassetrin - Biologi, historie, geografi, engelsk, tysk, fysik, interessefag, samfundsfag.