Om at være elev

Realskolen har tre 0. klasser med 23 elever i hver
De "bor" i 3.fløj - tæt på fritidsordningen, skolegård og ikke mindst medarbejderlokalet.

Sandra Broe Larsen er klasselærer for a-klassen, Benedicte Keller er for b-klassen og Louise Holm Christensen er for c-klassen.

I undervisningen deltager også de tre primærpædagoger fra fritidsordningen samt kommende dansk- og matematiklærere i 1.klasse. 

Indholdet i 0. klasse følger fælles mål ved Undervisningsministeriet. 

Dagen er delt op i forskellige aktiviteter ud fra et skema, der er grundstammen i ugens arbejde. Derudover er der aktiviteter, hvor undervisningen lægges uden for klasselokalet - det kan f.eks. være kulturelle aktiviteter og arrangementer, virksomhedsbesøg, træning i at færdes i trafikken, på ture i naturen mv.

Realskolen har tre 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. og 9. klasser. Derudover har skolen en 10. klasse.
På det enkelte klassetrin undervises der i samme fag med samme antal lektioner.

Alle klassetrin har dansk og matematik og idræt. Der lægges fra 1.-9. klasse megen vægt på de praktisk-musiske fag samt idræt ved at supplere den daglige undervisning med andre aktiviteter. IT integreres i undervisningen i alle fag, hvor det er relevant.