Bestyrelse

Realskolens bestyrelse består af i alt syv medlemmer, der vælges for tre år ad gangen. De vælges af og blandt forældrene til elever på skolen (forældrekredsen). Der vælges derudover mindst en suppleant blandt forældrene. Bestyrelsemedlemmerne vælges ved den årlige generalforsamling i april måned.

Der afholdes omkring ni bestyrelsesmøder om året af et par timers varighed. Bestyrelsen varetager Realskolens overodnede ledelse samt er ansvarlig for skolens drift, herunder at forvaltningen af de statslige tilskud er i overensstemmelse i lov om friskoler og private grundskoler mv. og skolens vedtægter. Bestyrelsen vælger selv af sin midte formand og næstformand og fastsætter selv forretningsorden. Således også deltagelse i nedenstående fora.

I henhold til bestyrelsens forretningsorden er bestyrelsen repræsenteret i følgende fora, hvor også Realskolens daglige ledelse er repræsenteret.

  • Forretnings- og økonomiudvalg.
  • Udvalg for interview (ved fastansættelse af medarbejdere).
  • Forældreforum.
  • Byggeudvalg.

Fra 26.04.2016 var bestyrelsens sammensætning og deltagelse således:

Marianne Gottschalck
Formand/ansættelsesudvalg/FU-Ø/Byggeudvalg
Kalundborgvej 82, 4300 Holbæk 
3582 2095 / 2088 0858
marianne_gottschalck@hotmail.com

Kristian Holst Nygaard
Næstformand/Ansættelsesudvalg
Skætterivej 5, 4300 Holbæk
2325 0204
K_nygaard@hotmail.com

Sarah Sohl Rasmussen
Forældreforum
Tuse Næs Vej 1A, 4300 Holbæk
2255 0200
sohlrasmussen@gmail.com

Rikke Kolding
Ansættelsesudvalg
Marius Pedersens Vej 23, 4300 Holbæk
5944 6710
kolding.rikke@gmail.com

Jakob Rytter 
Byggeudvalg
Tranekær 65, 4532 Gislinge
3079 9468
jakob.rytter@gmail.com

Henrik Kristensen
Byggeudvalg
Vænget 13, 4300 Holbæk
5944 9599 / 4072 0632
mail@henrik-kristensen.info

Jens Kristian Nielsen
Stenhusvej 16, 4300 Holbæk
2010 2320

nielsens@nielsenfamily.dk