Bestyrelse

Realskolens bestyrelse består af i alt syv medlemmer, der vælges for tre år ad gangen. De vælges af og blandt forældrene til elever på skolen (forældrekredsen). Der vælges derudover mindst en suppleant blandt forældrene. Bestyrelsemedlemmerne vælges ved den årlige generalforsamling i april måned.

Der afholdes omkring ni bestyrelsesmøder om året af et par timers varighed. Bestyrelsen varetager Realskolens overodnede ledelse samt er ansvarlig for skolens drift, herunder at forvaltningen af de statslige tilskud er i overensstemmelse i lov om friskoler og private grundskoler mv. og skolens vedtægter. Bestyrelsen vælger selv af sin midte formand og næstformand og fastsætter selv forretningsorden. Således også deltagelse i nedenstående fora.

I henhold til bestyrelsens forretningsorden er bestyrelsen repræsenteret i følgende fora, hvor også Realskolens daglige ledelse er repræsenteret.

  • Forretnings- og økonomiudvalg.
  • Bygnings- og anlægsudvalg
  • Ansættelsesudvalg
  • Strategisk kommunikationsudvlag

Fra 25.4.23 var bestyrelsens sammensætning og deltagelse således:

Kristian Holst Nygaard
Formand/FU/Bygnings- og anlægsudvalg
Far til to børn i henholdsvis 4.a og 8.c
Erhverv: Praktiserende læge i lægehuset Fårevejle I/S
Genvalgt i 2021

Skætterivej 5, 4300 Holbæk
2325 0204
K_nygaard@hotmail.com

Morten Walsted
Næstformand/FU/Bygnings- og anlægsudvalg
Far til et barn i 4.a
Erhverv: Underviser på EUC - og iværksætter indenfor IT
Genvalgt i 2022.

Marius Pedersens Vej 43, 4300 Holbæk
4034 1541
mwalsted@gmail.com

Danja Tusanthan
Ansættelsesudvalg/Strategisk kommunikationsudvalg
Mor til et barn i 3.c
Erhverv: Strategisk sundhedskonsulent og projektleder i Holbæk Kommune.
Valgt i 2022

Bjergmarken 29, 2. th., 4300 Holbæk
5366 6563
danja3@gmail.com

Kim B. Ottobrøker
Ansættelsesudvalg/Strategisk kommunikationsudvalg
Far til to børn i henholdvis 3.c og 4.c
Erhverv: Compliancespecialist, Kalundborg Forsyning
Genvalgt i 2023.

Heimdalsvej 34, 4300 Holbæk
2823 5220
kim@ottobroker.dk

Tabita Rachlitz
Bygning- og anlægsudvalg
Mor til to børn i henholdvis 3.b og 6.b
Erhverv: Statsautoriseret revisor, R&R i Holbæk
Valgt i 2023

Knevelsvej 49, 4300 Holbæk
2171 9910
tabitalotterachlitz@hotmail.com

Christian Quist Nielsen
Bygning- og anlægsudvalg/Ansættelsesudvalg
Far til to børn i henholdvis førskole og 1.c
Erhverv: Procesingeniør (robotteknologi), Novo Nordisk
Valgt i 2023

Rahbeks Have 37, 4300 Holbæk
4279 1110
c.q.nielsen@gmail.com

Heidi Ørskov
Bygning- og anlægsudvalg/Strategisk kommunikationsudvalg
Mor til et barn i 4.a
Erhverv: Indehaver af Ørskov Begravelsesforretning
Valgt i 2023

Roskildevej 10, 4300 Holbæk
3085 9985
heidi@orskovbegravelse.dk

 

På generalforsamlingen den 25.4.23 blev endvidere to suppleanter valgt:

David Kvist Nielsen og Mads Bryde Nielsen

Suppleanter er valgt for et år ad gangen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tabitalotterachlitz@hotmail.com