Ledelsen

Skoleleder
Helle Martensen

Undervisningsleder
Charlotte Brønnum

Pædagogisk leder
Tom Foght

Leder af specialundervisning og støtte (Booster)
Annette Toft Eriksen

Leder af Team 10
Jesper Toftebo Brønnum

Afdelingleder for 7.-9. klasse
Kasper Howald Pedersen
 

Skolelederen har det daglige ansvar for hele skolen.

Hver afdelingsleder har dagligt driftsmæssigt ansvar for sin afdeling (skole og administration) og er inden for sin afdeling og i respektive råd og udvalg også ansvarlig for at inddrage medarbejdere i processen og dermed give mulighed for medansvar for Realskolens udvikling – og således være ledelsesmæssigt talerør for disse med respekt for Realskolen i sin helhed.

Realskolen ønsker via ugentlige driftsmøder at koordinere og drøfte væsentlige driftsmæssige forhold af almen karakter med betydning for Realskolen i sin helhed.

Ledelse
Realskolen ønsker via ledelsesmøder med deltagelse af daglig ledelse og evt. andre at styrke de generelle strategiske og udviklingsmæssige overvejelser på Realskolen - i samarbejde med bestyrelse.

Udvikling
At tage initiativ til udvikling i organisationen, der indeholder bevidste og planlagte forandringer i Realskolens praksis, herunder kurser og tildeling heraf.

Eks. Eksterne kurser som DPU, interne kurser som Intranet, samarbejde mellem FO og skole. At sikre sammenhæng mellem Realskolens strategi og udvikling.

  • a)     Gennemførelse af aftalte projekter, der sætter fokus i en udvalgt del af Realskolen.
  • b)     Implementering af udvalgte indsatsområder på Realskolen.
  • c)      Støtte og hjælp til medarbejdere, der gerne vil igangsætte forsøg.
  • d)     Deltagelse i evt. eksterne projekter/forsøg.

Strategi
Formulere og udarbejde mål i relation til kvalitet på Realskolen i sin helhed. Eks. kommunikation, sundhed og bevægelse, fritidsaktiviteter, fastholdelse af medarbejdere, bibliotek mv. Vurdere de muligheder/trusler, som Realskolen konstant er stillet overfor.
Eks. førskole / andre skoler / UVM

Analysere de ressourcer (økonomisk og kompetencemæssigt), Realskolen har til rådighed – ud over de bundne.
Eks. omfordeling af ressourcer blandt medarbejderne. At analyse Realskolens værdier og mål – og om de bevæger sig i den retning, vi ønsker inden for det givne lovgrundlag.

  • a) Udarbejdelse af udviklingsplan.
  • b) Udvælgelse af indsatsområder/udviklingsarbejder. Løn- og arbejdstidsaftaler generelt med nye pædagogiske tiltag implementeret mv.